KK w sprawie Oświaty: Rząd musi wywiązać się z porozumienia

Zapraszamy na stronę KK NSZZ „Solidarność”https://www.tysol.pl/a72717-KK-w-sprawie-Oswiaty-Rzad-musi-wywiazac-sie-z-porozumienia

Komisja Krajowa wspierając działania oświatowej „Solidarności” żąda wywiązania się przez Rząd RP z porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. – Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od spełnienia swojego zobowiązania o wprowadzeniu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Jednocześnie KK sprzeciwia się proponowanym obecnie zmianom wydłużającym czas pracy nauczycieli oraz likwidującym część świadczeń.

– Wydłużenie czasu pracy nauczycieli spowoduje likwidację kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Proponowane podwyżki wynagrodzeń mają być realizowane kosztem likwidacji części świadczeń i zwiększenia pensum – czytamy w stanowisku.