Rada KSOiW

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12-13 lutego 2020 r.

Płock, 13.02.2020 r. W dniach 12 i 13 lutego 2020 roku w Płocku obradowała Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Rada po raz kolejny wyraziła żądanie realizacji punktu VI. Porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. Punkt ten dotyczy opracowania i uzgodnienia ze związkami zawodowymi nowego […]

Czytaj więcej

Rynek pracy na Pomorzu w styczniu 2020

Redakcja , 12 lutego 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podał wstępne dane podsumowujące miniony miesiąc. Stopa bezrobocia w województwie wyniosła 4,8 procent. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,4 pkt. procentowego, a w porównaniu do stycznia 2019 roku jest niższa o 0,4 pkt. proc. Województwo pomorskie zajęło piąte miejsce w kraju pod względem […]

Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy w 2020 roku

I. Wyższe wynagrodzenie minimalne W 2020 r. pensja minimalna wynosi 2600 zł i wzrosła aż o 350 zł (dla porównania: wzrost w 2019 r. wyniósł 150 zł), a stawka godzinowa od umów zlecenia wynosi 17 zł. Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest pochodną minimalnej pensji. I tak […]

Czytaj więcej