Pilne konsultacje ws. zmian dot. podstaw programowych zaproponowanych przez MENiN

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni zwraca się z prośbą do Przewodniczących Kół i Członków KM o przeanalizowanie i przesłanie uwag do proponowanych zmian w podstawach programowych.  Prosimy o sprawdzenie czy zmiany są do zaakceptowania czy nie? Jeśli tak, to prosimy również o informacje zwrotną.  Najwięcej kontrowersji wywołały zmiany w przedmiotach […]

Czytaj więcej

Dlaczego protestujemy: Europejski Zielony Ład będzie kosztowny i mało skuteczny, trzeba byłoby zamknąć przemysł

Zapraszamy na stronę Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 10 maja 2024 r. w stolicy manifestacja Związku przeciwko zapisom tzw. Zielonego Ładu, który nakłada na każdego z nas dodatkowe obciążenia związane z polityką klimatyczną Unii Europejskie https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/dlaczego-protestujemy-europejski-zielony-lad-bedzie-kosztowny-i-malo-skuteczny-trzeba-byloby-zamknac-przemysl-cz-1/

Czytaj więcej