Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, na której zamieszczono Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Czytaj więcej

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z dnia 22 lutego 2023 r. ws. edukacji włączającej.

Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”.  ZAPRASZAMY NA STRONĘ KSOiW „Edukacja wyłączająca” https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:edukacja-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca&catid=162&Itemid=797&lang=pl

Czytaj więcej