Oświatowa „S” odrzuca projekt MEiN dotyczący statusu zawodowego nauczyciela

Zapraszamy na stronę KK NSZZ „Solidarność” :https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/20784-oswiatowa-s-odrzuca-projekt-mein-dotyczacy-statusu-zawodowego-nauczyciela

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca projekt zmian dotyczący statusu zawodowego nauczyciela przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – poinformowano w poniedziałkowym komunikacie.

„Z oburzeniem przyjmujemy fakt niezrealizowania porozumienia zawartego pomiędzy NSZZ +Solidarność+ a Rządem RP w dniu 7 kwietnia 2019 r., a w szczególności braku powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Rząd w ten sposób podważa swoją wiarygodność oraz społeczne zaufanie co do celowości prowadzenia negocjacji” – podkreślono w stanowisku opublikowanym po obradach Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rada uznała, że „rząd w ten sposób podważa swoją wiarygodność oraz społeczne zaufanie co do celowości prowadzenia negocjacji”.

„Zaproponowane +nowe+ stawki wynagrodzenia nauczycieli okazały się proponowanymi wiele lat temu i zdecydowanie odrzuconymi przez stronę społeczną postulatami. NSZZ +Solidarność+ przedstawił podczas spotkania zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty swoją propozycję powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej w lipcu br. Nieprawdziwe jest twierdzenie MEiN, że nikt nie zgłosił żadnych propozycji do dyskusji” – zaznaczono.

W komunikacie wskazano, że „pomimo galopującej inflacji nauczyciele po styczniu 2020 r. nie otrzymali waloryzacji płacy, a kuriozalna propozycja rządu podnosi płacę o zwiększony czas pracy nauczyciela i zwielokrotnienie tzw. godzin karcianych”.

„Rząd oszukuje społeczeństwo, informując o kilkudziesięcioprocentowym podwyższeniu wynagrodzeń” – podkreśla oświatowa „S”.

W komunikacie przekazano, że w związku z niezrealizowaniem porozumienia podjęto uchwałę „o powołaniu sztabu protestacyjnego, który niezwłocznie podejmie działanie”. (PAP)

źródło: PAP