O nas

Skład Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni w kadencji 2023-2028

Zdzisława Hacia – Przewodnicząca
Agnieszka Tanaś – Wiceprzewodnicząca
Dorota Szewczyk – Wiceprzewodnicząca, sekretarz
Joanna Grzesińska – skarbnik

Ewa Domrazek
Katarzyna Krause-Bagińska
Katarzyna Mańka-Winiecka
Anna Niemczynowicz
Ewa Rajkowska
Magdalena Selonka
Edyta Szulborska
Ewelina Wysocka

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Gackowska
Zofia Falgowska
Ewa Sikorska

Obsługa Biura

Anna Nowicka – księgowa
Magdalena Stefaniszyn – kasjer

Posiedzenie Organizacji Międzyzakładowej czwartki godz. 14:00

Zebrania z Przewodniczącymi Kół środy godz. 14:00