Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z dnia 27.10.2020 r.

Prezydium KSOiW domaga się wprowadzenia specjalnego dodatku dla nauczycieli oraz opiekunów pracujących bezpośrednio z dziećmi w przedszkolach i szkołach w sytuacji pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Pracownicy ci podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nie mogą zachowywać zalecanego dystansu społecznego i są bezpośrednio narażeni na zakażenie wirusem SARS-Cov-2 oraz zachorowanie na COVID-19. 

Rozumiemy trudną sytuację, w jakiej znalazło się nasze państwo, jednak funkcjonowanie przedszkoli i szkół w klasach I-III daje możliwość utrzymania gospodarki kraju. Rodzice mogą pracować powierzając opiekę nad swoimi dziećmi nauczycielom i opiekunom w placówkach oświatowych.

Wobec braków kadrowych wśród pracowników oświaty oraz obaw o ich zdrowie i życie, dodatek taki stanowiłby wzmocnienie motywacji pełnienia służby w opiece, wychowaniu i nauczaniu podopiecznych.

Przypominamy, że problem niedofinansowania oświaty i niskich uposażeń jej pracowników to konsekwencja braku realizacji porozumienia podpisanego między Rządem RP a NSZZ „Solidarność” dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, które związane być powinno ze średnią płacą w gospodarce narodowej.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”


SEKCJA


Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia– 27.08.2020r.SzkoleniaZWIĄZEK WYSTAWY


Obrady Komisji Krajowej


Eksperci KK informują.


Zasiłek dla bezrobotnych.


Pielgrzymka Ludzi Pracy


FACEBOOK

  Polityka prywatności i plików Cookies