Z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz Dnia Edukacji Narodowej, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uhonorowała członków Związku Odznakami za znaczące zasługi dla NSZZ „Solidarność” w dziedzinie oświaty i wychowania oraz pracy związkowej, na wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Gdyni

Do pobrania:http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2020/10/Odznaki-Złote-i-Srebrne-2020-r..pdf