Pilne konsultacje ws. zmian dot. podstaw programowych zaproponowanych przez MENiN

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni zwraca się z prośbą do Przewodniczących Kół i Członków KM o przeanalizowanie i przesłanie uwag do proponowanych zmian w podstawach programowych.  Prosimy o sprawdzenie czy zmiany są do zaakceptowania czy nie? Jeśli tak, to prosimy również o informacje zwrotną.  Najwięcej kontrowersji wywołały zmiany w przedmiotach język polski i historia. Szczególna prośba do nauczycieli uczących właśnie tych przedmiotów aby przesłali nam swoje spostrzeżenia, uwagi dotyczące proponowanych zmian w treściach podstaw programowych.  Drodzy Przewodniczący Kół, prosimy o przesłanie swoim członkom związku do pilnego przeanalizowania i przesłania wniosków  wraz z wypełnionym formularzem  na adres agnieszkawf@wp.pl  najpóźniej do 5 maja br. do godziny 15:00.  Wiemy, że jest majówka i czas na odpoczynek ale sytuacja jest pilna i należy się wypowiedzieć w kwestiach proponowanych zmian przez MENiN.

Poniżej przesyłamy formularz i linki do „Nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i BSI skierowanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki” do zaopiniowania.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnejPismo przewodnie do związków zawodowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_21d03c67ad5dc6369ce3a1476bd80074_971b4ef9edede0147e940a9c411bdb02_pdf_3Projekt rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_21d03c67ad5dc6369ce3a1476bd80074_257f06487215737697291591e255ca6b_pdf_3Załącznik 1 do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_21d03c67ad5dc6369ce3a1476bd80074_e526fcc3cdda8ac227fa95c9095e58bc_pdf_3Załącznik 2 do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_g! etFile_21d03c67ad5dc6369ce3a1476bd80074_ce92c6f8e45581c2c57072dc47bbc893_pdf_3OSR do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_21d03c67ad5dc6369ce3a1476bd80074_51d9a85f145259cc1e9d011901cfb94a_pdf_3Uzasadnienie do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej dla szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_21d03c67ad5dc6369ce3a1476bd80074_ca9e6713d5c43d3fdd2a5753d377d88b_pdf_3

Poniżej przesyłam linki do :”Nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych” skierowanej przez Ministra Edukacji i Nauki do zaopiniowania.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniający rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopniaOSR do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_0e6899cfcd9c6dadbf7f0f083ddcb29a_pdf_3Pismo przewodnie do związków zawodowych w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_610c47618e082dec117f3410e4aed9a2_pdf_3Załącznik 2 do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_14c6a4c51b758ba5fd2a8e010f0a7e51_pdf_3Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_09d3b3d1539505ef1549d16b64bde0eb_pdf_3Uzasadnienie do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szk!ł ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_c880e5d73eb15e2571b0cd2459662f74_pdf_3Załącznik 3 do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_2b7c2c8c2a91145fd323994d20653731_pdf_3Załącznik 1 do projektu rozporządzenia ME w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych:https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_c9afd20ac56567e07cfcc561ad11f893_3af8960474f46643a46d613627fb3a32_pdf_3

 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w sprawie podejmowanych zmian dotyczących edukacji.

Pozdrawiam serdecznie,
Wiceprzewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW w Gdyni,
Delegat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Agnieszka Tanaś