Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakopanem odczytano „Posłanie do Ludzi Pracy”.

W imieniu Pana Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy poniżej link, z apelem o udostępnienie go na wszelkich możliwych stronach internetowych i mediach społecznościowych.
https://www.tysol.pl/a84670-na-xxx-kzd-odczytano-poslanie-do-ludzi-pracy-nie-zabijajcie-i-nie-pozwalajcie-zabijac