Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, na której zamieszczono: 
List do Ministra w sprawie trybu rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Stanowisko KSOiW ws. waloryzacji płac nauczycieli

Stanowisko Rady KSOiW ws. przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela

Komunikat z Obrad Rady KSOiW