Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”Rada KSOiW podjęła decyzję o zorganizowaniu pikiety ostrzegawczej pracowników oświaty przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie w dniu 1 lipca o godz. 12.00.

Zapraszamy na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=900:protest-nauczycieli&catid=162&Itemid=797&lang=pl