Stanowisko w sprawie projektów aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=778:stanowisko-w-sprawie-projekt%C3%B3w-akt%C3%B3w-prawnych-przygotowuj%C4%85cych-jednostki-systemu-o%C5%9Bwiaty-do-odpowiednich-rozwi%C4%85za%C5%84-w-sytuacji-zagro%C5%BCenia-epidemicznego&catid=162&Itemid=797&lang=pl