Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie niskiej jakość stanowionego prawa

Poniżej przesyłamy link do Stanowiska Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie niskiej jakość stanowionego prawa http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=744:stanowisko-w-sprawie-niskiej-jakość-stanowionego-prawa&catid=162&Itemid=797&lang=pl