Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego rozpoczęła okupację kuratorium

Podniesienia wynagrodzeń o 15 proc. od stycznia tego roku, kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r., przywrócenia korzystniejszych zasad awansu oraz powrotu do poprzednich zasad oceny pracy domagają się nauczyciele z Małopolskiej Solidarności.

W dniu 11 marca br. rozpoczęli okupację małopolskiego kuratorium oświaty.

Domagamy się, przyjazdu przedstawiciela rządu – powiedział w imieniu Sekcji Oświaty Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” Zbigniew Świerczek.

Okupacja kuratorium jest wyrazem sprzeciwu wobec braku szacunku dla pracowników oświaty, niskim płacom oraz szkodliwym zmianom w prawie oświatowym.

W oświadczeniu przekazanym małopolskiej kurator oświaty Barbarze Nowak nauczycielska „Solidarność” możemy m.in. przeczytać:

Pragniemy wyrazić zaniepokojenie sytuacją w oświacie. Jesteśmy oburzeni powielanymi przez niektórych polityków stereotypami dotyczącymi czasu pracy nauczycieli czy też odsyłaniem ich do programu 500+. Większość z nas czeka już 30 lat na poprawę warunków pracy i płacy. Teraz domagamy się godnych wynagrodzeń i prawdy o naszej pracy oraz szacunku.

Związkowcy zapowiadają, że w kuratorium będą przebywać non stop. Dzień i noc.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidaność” popiera postulaty Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego.

Protest Oświaty w Krakowie
Protest Oświaty w Krakowie
Protest Oświaty w Krakowie