Wiadomości KSOiW

Wiadomości KSOiW

Walczymy o godne płace

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=468:walczymy-o-godne-p%C5%82ace&catid=162&Itemid=836&lang=pl

Jedynka z biurokracji

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=466:jedynka-z-biurokracji&catid=162&Itemid=836&lang=pl

NIE dla nauki w szkole w soboty

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=465:nie-dla-nauki-w-szkole-w-soboty&catid=162&Itemid=836&lang=pl
100 lat