Zmiany w prawie pracy w 2020 roku

I. Wyższe wynagrodzenie minimalne W 2020 r. pensja minimalna wynosi 2600 zł i wzrosła aż o 350 zł (dla porównania: wzrost w 2019 r. wyniósł 150 zł), a stawka godzinowa od umów zlecenia wynosi 17 zł. Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest pochodną minimalnej pensji. I tak […]

Czytaj więcej

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 31 grudnia 2019 roku zwróciło się do rządu RP z żądaniem podjęcia konkretnych działań w celu realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawartego między przedstawicielami rządu RP i KSOiW. Uważamy, że rząd RP nie podjął dotychczas żadnych kroków zmierzających  do realizacji punktu VI porozumienia – czyli […]

Czytaj więcej