Komunikat KSOiW

Oświadczenie Krajowej Sekcji i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy Załącznik

Czytaj więcej

Komunikat Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 7 stycznia 2019r

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” informuje, że w spotkaniu zorganizowanym przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia 2019r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie uczestniczył przedstawiciel naszej sekcji Roman Laskowski, który odczytał oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia MEN z 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków […]

Czytaj więcej