Kontakt

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Adres: ul. Pomorska 39, 81-314 Gdynia

e-mail: gdynia@oswiata-solidarnosc.pl | tel.: +48 58 620 54 33

NIP 586 178 88 02

Przewodnicząca

Zdzisława Hacia