Kontakt

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Adres: ul. Śląska 52, 81-310 Gdynia

e-mail: gdynia@oswiata-solidarnosc.pl | tel. 663 140 805

NIP 586 178 88 02

Przewodnicząca

Zdzisława Hacia