O nas

Skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni w kadencji 2018-2023

Zdzisława Hacia – Przewodnicząca
Agnieszka Tanaś – Wiceprzewodnicząca
Dorota Szewczyk – Wiceprzewodnicząca, sekretarz
Joanna Grzesińska – skarbnik

Ewa Domrazek
Leon Kurr
Zofia Falgowska
Ewelina Wysocka
Katarzyna Krause-Bagińska
Katarzyna Mańka-Winiecka
Wojciech Klimczyk
Ewa Rajkowska
Magdalena Selonka
Edyta Szulborska
Agnieszka Tanaś

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Gackowska
Tomasz Rozdębski
Ewa Sikorska

Obsługa Biura

Anna Nowicka – księgowa
Magdalena Stefaniszyn – kasjer

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej czwartki godz. 14:00

Zebrania z Przewodniczącymi Kół środy godz. 14:00