O nas

Skład Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni w kadencji 2018-2022

Zdzisława Hacia – Przewodnicząca
Agnieszka Szwejkowska-Kulpa – Wiceprzewodnicząca
Dorota Szewczyk – sekretarz
Joanna Grzesińska – skarbnik

Ewa Domrazek
Leon Kurr
Zofia Falgowska
Ewelina Wysocka
Katarzyna Krause-Bagińska
Katarzyna Mańka-Winiecka
Wojciech Klimczyk
Iwona Chudyszewicz
Ewa Rajkowska
Magdalena Selonka
Edyta Szulborska
Agnieszka Tanaś

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Gackowska
Tomasz Rozdębski
Ewa Sikorska

Obsługa Biura

Anna Nowicka – księgowa
Sabina Stachura – kasjer

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej czwartki godz. 14:00

6.09.2018, 20.09.2018, 4.10.2018, 18.10.2018, 8.11.2018, 22.11.2018, 6.12.2018

Zebrania z Przewodniczącymi Kół środy godz. 14:00

19.09.2018, 17.10.2018, 21.11.2018, 5.12.2018