INFORMACJA DOT. UROCZYSTOŚCI GRUDNIOWYCH

13 grudnia – Gdynia

g
odz. 18.00
msza św. w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
przejście pod pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego ul. Portową, placem Kaszubskim, ul. Świętojańską i ul. Pułaskiego.
Modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów.

17 grudnia – Gdynia

godz. 6.00 – Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia 1970. Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie wieńców i kwiatów.

godz. 17:00 – Gdynia, uroczysta msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ok. 18:00 przemarsz pod pomnik na Placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta), Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów.