Zapraszamy na stronę KSOiW NSZZ „Solidarność”

Konferencja prasowa KSOiW, 1 września 2023 r. http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1160:konferencja-prasowa-ksoiw,-1-wrze%C5%9Bnia-2023-r&catid=232&Itemid=927&lang=pl

Stypendia NSZZ „Solidarność” – XXI edycja http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1159:stypendia-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-%E2%80%93-xxi-edycja&catid=162&Itemid=797&lang=pl