Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z dnia 22 lutego 2023 r. ws. edukacji włączającej.

Rada Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się dalszemu wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”. 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ KSOiW „Edukacja wyłączająca” https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:edukacja-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca&catid=162&Itemid=797&lang=pl