Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu strony związkowej z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 1 lutego 2023 r.

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po spotkaniu strony związkowej z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 1 lutego 2023 r. http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:komunikat-po-spotkaniu-strony-zwi%C4%85zkowej-z-ministrem-edukacji-i-nauki-w-dniu-1-lutego-2023-r-2&catid=162&Itemid=797&lang=pl