Spotkanie opłatkowe

W czwartek 15 grudnia 2022 r. w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne gdyńskiej „Solidarności”. Wydarzeniu towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży. Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni – Zdzisława Hacia wraz z Kierownikiem Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni – Aleksandrem Kozickim przywitali gości. W spotkaniu wzięli udział m.in. ksiądz prałat dr Sławomir Decowski, ksiądz dr Jakuba Zinke, Prezydent Miasta Gdyni – dr Wojciech Szczurek, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – Krzysztof Dośla, Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – dr Bartosz Bartoszewicz, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska wraz z Radnymi, Naczelnik Wydziału Edukacji – Krystyna Przyborowska oraz z-ca Wydziału Edukacji – Agnieszka Kamińska-Klimczyk, Mecenas Joanna Michalewska- Kobus. Oczywiście nie zabrakło członków „Solidarności” pracowników oświaty i zakładów pracy.  Przy akompaniamencie kolęd w wykonaniu młodych muzyków, złożono sobie życzenia i podzielono się opłatkiem.

Zapraszamy na stronę UM Gdyni https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/spotkanie-wigilijne-pod-egida-solidarnosci,570321

Do pobrania zdjęcia: Fot. Joanna Grzesińska
http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2022/12/1-6.jpg

http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2022/12/1-12-1.jpg

http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2022/12/1-14.jpg

http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2022/12/1-1.jpg

http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2022/12/1-7.jpg

http://gdynia.oswiata-solidarnosc.pl/wp-content/uploads/2022/12/1-4.jpg