Ulga w PIT dla członków związku

Pracownicy będący członkami związków zawodowych odliczą nawet 500 zł od dochodu w rozliczeniu PIT. Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć (od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Od 1 lipca 2022 r. roczny limit tej ulgi zwiększył się do 500 zł.