Zapraszamy na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”:

1) Spotkanie związków zawodowych http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1044:spotkanie-zwi%C4%85zk%C3%B3w-zawodowych&catid=162&Itemid=797&lang=pl

2) Skrócona relacja z konferencji prasowej KSOiW NSZZ „Solidarność” pod ministerstwem w dniu 30 sierpnia 2022 roku. https://youtu.be/maKl8bq2KZI