Zapraszamy na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ”Solidarność

Zapraszamy na stronę Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ”Solidarność:

  1. Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

2. Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:rada-ksoiw-krytycznie-odnie%C5%9Bli-si%C4%99-do-przedstawionej-propozycji-ministerstwa-edukacji-i-nauki-zwi%C4%99kszenia-p%C5%82ac-o-9-od-stycznia-2023-roku&catid=162&Itemid=797&lang=pl