Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej KSOiW

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, na której zamieszczono: Spotkanie z ETUCE:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:spotkanie-ksoiw-z-european-trade-union-comittee-for-education-etuce-,-relacja-filmowa&catid=141&Itemid=806&lang=pl

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:spotkanie-ksoiw-z-european-trade-union-comittee-for-education-etuce&catid=162&Itemid=797&lang=pl
Rada 18- 19.05.2022 r.

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:ksoiw-opracowuje-plan-działań&catid=162&Itemid=797&lang=pl
Odwołanie ministra Czarnka:

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1023:odwołanie-pana-przemysława-czarnka-z-funkcji-ministra&catid=120&Itemid=840&lang=pl