Informacja dotycząca podwyżek wynagrodzeń

Informacja dotycząca podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi objętych układem zbiorowym w Gdyni:

  • naliczenie nowych wynagrodzeń zasadniczych z dniem 1 kwietnia 2022
  • kwota wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 3400 zł dla kierowników administracyjnych oraz kierowników obiektów sportowych (średnia około 590,00 zł brutto do płacy zasadniczej + premia + stażowe)
  • kwota wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników sekretariatów na poziomie 2950 zł ( średnia 332,00 zł brutto do płacy zasadniczej + premia + stażowe)
  • kwota wynagrodzenia zasadniczego dla ratowników na poziomie 3000 zł (średnia 382,00 zł brutto do płacy zasadniczej + premia + stażowe)