UROCZYSTOŚCI GRUDNIOWE

Przypominamy o programie uroczystości grudniowych:
13 grudnia – Gdynia, godz. 18.00: msza św. w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, przejście pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów
17 grudnia – Gdynia (wtorek):
godz. 6.00 –
Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia1970. Apel Poległych, modlitwa, wystąpienia, składanie  wieńców i kwiatów.  
godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, przemarsz pod pomnik na Placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta), Apel Poległych i salwa honorowa, modlitwa, wystąpienia, złożenie wieńców i kwiatów. (Przed mszą św. – montaż słowno-muzyczny wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej  nr 40 w Gdyni, godz. 15.50)

Zapraszamy wszystkich członków i działaczy NSZZ „Solidarność” wraz z rodzinami.