Dodatkowe środki dla nauczycieli już na początku września

Nowy rok szkolny rozpoczynamy od dobrych wiadomości dla nauczycieli. W Dzienniku Ustaw RP ogłoszono Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 sierpnia 2019 r. dotyczące podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Samorządy mają 30 dni na wypłacenie podwyższonych pensji. Miasto Gdynia wypłaci środki w najbliższym możliwym terminie, czyli już na początku września.

Do Wydziału Edukacji wpłynęła prośba gdyńskiej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w sprawie przyspieszenia wypłaty podwyższonych wynagrodzeń w terminie krótszym niż 30 dni. Decyzją prezydenta nauczyciele otrzymają środki na początku września.

– Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy na pomyślne informacje w sprawie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Nasi nauczyciele są największą wartością gdyńskiej edukacji, dlatego nie chcemy zwlekać z wypłaceniem środków do końca miesiąca. Każdy nauczyciel otrzyma podwyższone wynagrodzenie na początku września – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.      

Zgodnie z tabelą wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, która stanowi załącznik do rozporządzenia, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest wyższa o 9,6% od dotychczasowych. 

Miniony czas ogólnopolskiego strajku w oświacie był bez wątpienia trudnym okresem dla nauczycieli. Samorząd Gdyni jasno deklarował, że wszystkie środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli pozostaną w budżetach szkół, niezależnie od czasu trwania strajku i jego skali. Tak też się stało. Środki wynikające z oszczędności zostały w pełni przekazane na wynagrodzenia i organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, tym samym dając nauczycielom i uczniom realną szansę nadrobienia zaległości. Wszystkie środki muszą zostać wykorzystane do końca roku budżetowego.