Uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości – Gdynia, 11 listopada 2018 r.

Członkowie gdyńskiej oświatowej „Solidarności” wzięli udział w uroczystościach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W gdyńskiej Paradzie Niepodległości w imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni uczestniczyła Przewodnicząca Zdzisława Hacia oraz Wiceprzewodnicząca Agnieszka Szwejkowska-Kulpa.