Informacja

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni przesyła link ze strony Urzędu Miasta podsumowujący negocjacje w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni oraz podwyżki dla pracowników administracji i obsługi objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym. https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/nauka-2,7718/rekordowe-srodki-dla-pracownikow-oswiaty-z-budzetu-miasta,578229

Czytaj więcej