Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Do pobrania: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:priorytety-na-rozmowy-z-ministrem&catid=162&Itemid=797&lang=pl Rada KSOiW ustaliła, że priorytetowymi tematami, które należy poruszyć podczas spotkania związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowanego na 30 listopada 2022 r. są: – zmiana systemu wynagradzania nauczycieli wraz ze zmianą finansowania oświaty oraz standaryzacją warunków pracy, – przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela.

Czytaj więcej

Pomoc dla Ukrainy

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni chce wesprzeć poprzez pomoc w zbiórce przedstawicieli społeczności ZSP Nr 3 w Gdyni, którzy w dniu 05.12.2022r. chcą pojechać do Ukrainy z pomocą humanitarną. Są w trakcie zbiórki potrzebnych rzeczy. Zbieramy śpiwory, koce, ciepłe ubrania, bieliznę i buty zimowe, chemię, żywność z długim terminem ważności, […]

Czytaj więcej