Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Do pobrania: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:priorytety-na-rozmowy-z-ministrem&catid=162&Itemid=797&lang=pl Rada KSOiW ustaliła, że priorytetowymi tematami, które należy poruszyć podczas spotkania związków zawodowych z Ministrem Edukacji i Nauki zaplanowanego na 30 listopada 2022 r. są: – zmiana systemu wynagradzania nauczycieli wraz ze zmianą finansowania oświaty oraz standaryzacją warunków pracy, – przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela.

Czytaj więcej