Komunikat dot. opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2021/2022

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  i Wychowania w Gdyni informuje, że w związku z sytuacją w kraju projekty arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2021/2022 będą opiniowane przez Przewodniczących Kół Związkowych w poszczególnych placówkach. W przypadku braku organizacji związkowej w placówce proszę o składanie arkuszy do Wydziału Edukacji. Zgodnie z ustaleniami w wydziale będą […]

Czytaj więcej