Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie niskiej jakość stanowionego prawa

Poniżej przesyłamy link do Stanowiska Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie niskiej jakość stanowionego prawa http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/j3/index.php?option=com_content&view=article&id=744:stanowisko-w-sprawie-niskiej-jakość-stanowionego-prawa&catid=162&Itemid=797&lang=pl

Czytaj więcej

„Głos pracownika”: Praca nauczyciela w dobie koronawirusa

Od 6 maja, przedszkola i żłobki mogą być otwarte. Decyzje w sprawie konkretnych placówek podejmują dyrekcja i organy prowadzące. Część samorządów, w tym Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Łódź, zdecydowała jednak o otwarciu placówek w późniejszych terminach. Jak decyzję rządu ocenia oświatowa Solidarność? https://www.tysol.pl/a47959–Glos-pracownika-Praca-nauczyciela-w-dobie-koronawirusa

Czytaj więcej