KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW w Warszawie 27 września 2018 r.

Czytaj więcej na stronie KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/ Ocena akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty, która miała miejsce 15 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz scenariusz kolejnych kroków w razie braku konstruktywnych negocjacji z minister Anną Zalewską, to główny temat obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, odbywającego się 27 września w Warszawie.

Czytaj więcej