Protokół dodatkowy do Układu Zbiorowego podpisany

27 sierpnia w Urzędzie Miasta Gdyni podpisano protokół dodatkowy do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla  gdyńskich pracowników niepedagogicznych. W imieniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni protokół podpisała Przewodnicząca Zdzisława Hacia. Przesyłamy link do materiału dot. podpisania ww. dokumentu: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309

Czytaj więcej

Komunikat z obrad Prezydium KSOiW i spotkania z min. Anną Zalewską w Warszawie 22 sierpnia 2018 r.

Czytaj też na stronie KSOiW: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/  komunikat z obrad Prezydium KSOiW 22.08.2018 Spotkanie przedstawicieli Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” z minister Anną Zalewską w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się z inicjatywy szefowej resortu. Przed spotkaniem członkowie Prezydium omówili najpilniejsze i najważniejsze problemy, które należy przedstawić minister Annie Zalewskiej. Zdecydowano, że podczas spotkania w MEN powinny być […]

Czytaj więcej