Komunikat z posiedzenia Kongresu Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

Ryszard Proksa został ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty podczas X Kongresu, który odbył się 9 czerwca w hotelu Dal w Gdańsku. Wynik głosowania potwierdził mocną pozycję lidera. Ryszarda Proksę poparło 46 delegatów; oddano 54 głosy ważne. http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=300:komunikat-z-posiedzenia-kongresu-sekretariatu-nauki-i-o%C5%9Bwiaty-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D&catid=178&Itemid=853&lang=pl

Czytaj więcej