Pilne konsultacje ws. zmian dot. podstaw programowych zaproponowanych przez MENiN

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni zwraca się z prośbą do Przewodniczących Kół i Członków KM o przeanalizowanie i przesłanie uwag do proponowanych zmian w podstawach programowych.  Prosimy o sprawdzenie czy zmiany są do zaakceptowania czy nie? Jeśli tak, to prosimy również o informacje zwrotną.  Najwięcej kontrowersji wywołały zmiany w przedmiotach […]

Czytaj więcej